Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem, znajdującego się pod adresem URL: https://poleshop.pl/.
Sklep jest prowadzony przez Polish Pole Dance Federation pod adresem:
ul. Zwycięska 14E/4/5
53-033 Wrocław
NIP: 899 283 32 26 | REGON: 368 746 852.

Dane kontaktowe:
tel.: +48 609 430 001
e-mail: kontakt@poleshop.pl– postanowenia początkowe –

Użytkownik, zwany później również Klientem, przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zakupami zobowiązany jest do zapoznania się z naszym regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień. W przypadku braku wyrażenia zgody użytkownik nie może skorzystać ze sklepu internetowego poleshop.pl. Rozpoczęcie zakupów jest równoznaczne ze zgodą z naszym regulaminem i polityką prywatności. Do dokonywania zakupów w Sklepie Użytkownik musi posiadać aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej e-mail.

Ofertą handlową Sklepu jest asortyment dotyczący dyscypliny, jaką jest pole dance.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorystyce produktów wynikających
 z indywidualnych ustawień sprzętu, na którym użytkownik przegląda stronę Sklepu.

– polityka prywatności –

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Polish Pole Dance Federation sp. z o.o. reprezentowana przez Agnieszkę Komorowską, adres: ul. Ołtaszyńska 92c/5, Wrocław, tel.: 609 430 001, e-mail: rocketwoman.poledancer@gmail.com.

Twoje dane osobowe chronione są z najwyższą starannością. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielania informacji drogą telefoniczną i elektroniczną oraz do zakupu wszystkich przedmiotów z naszego sklepu. Masz prawo do wglądu, zmiany lub do usunięcia swoich danych. Dane osobowe podawane przez Klienta wykorzystane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są przez sklep Poleshop.pl w celu realizacji zamówienia.

Podczas realizacji zakupów Klient zobowiązany jest do podania niżej wymienionych danych:

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy)
2. Numer telefonu
3. Aktywny adres e-mail
4. Adres wysyłki
5. NIP, dane do faktury

Adres podany do wysyłki może zostać przekazany firmom kurierskimi w celu dostarczenia zamówienia.

Niektóre obszary witryny poleshop.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Pliki Cookies można usunąć w ustawieniach przeglądarki.

– realizacja zamówenia –

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza na stronie Sklepu.

W celu złożenia zamówienia należy kolejno:
1. Wybrać produkt oraz jego parametry
2. Dodać produkt do Koszyka
3. Dokonać w Koszyku wyboru sposobu dostawy
4. Uzupełnić formularz zamówienia oraz metody płatności
5. Podsumować składanie zamówienia przyciskiem „kupuję i płacę”

Każdy Klient ma prawo do złożenia zamówienia po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.

Wszystkie ceny w sklepie są podane w PLN. Cena wyświetla się
w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia i wlicza cenę przesyłki.

Zamówienia można składać w dowolnym czasie, lecz w związku z dniami wolnymi ustawowo termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

Czas realizacji zamówienia jest liczony:
a)    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy od momentu otrzymania przelewu przez Sklep;
b)    w przypadku płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU od momentu uzyskania przez Sklep pozytywnej autoryzacji od operatora systemu;
c)    w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym od momentu otrzymania przez Sklep zamówienia.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

Sklep ma prawo do nieprzyjęcia zamówienia, gdy ma wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta w formularzu. Sklep zastrzega sobie prawo do braku realizacji zamówienia, jeśli formularz wypełniony będzie niepoprawnie.

W przypadku nieobecności produktów na stanie objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Wówczas decyduje o realizacji zamówienia tj. czy zamówienie ma być częściowo realizowane, anulowane czy dostarczone w późniejszym terminie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w formularzu, w wyniku których przesyłka nie dociera do Klienta.

– płatność –

Płatność w naszym Sklepie może być realizowana na trzy sposoby:
1. Płatność przelewem
2. PayU
3. Gotówka (w przypadku odbioru osobistego)

– polityka zwrotów, reklamacji i gwarancji –

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi Konsumentami na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Nie mają zastosowania przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia
 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę w obecności kuriera czy zakupiony towar zgodny jest z treścią zamówienia oraz czy nie uległ uszkodzeniom. W przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego transportu należy sporządzić protokół szkód.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie praw konsumentów, towar zakupiony
w sklepie poleshop.pl można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot całości kosztów związanych z zamówieniem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwrot lub odstąpienie od umowy jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy produkt jest oryginalnie zapakowany oraz nie był używany. Dodatkowy warunek stanowi dowód zakupu.

W przypadku gdy produkt zawiera wady fabryczne lub jest niezgodny z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy zrealizować drogą elektroniczną przez e-mail kontakt@poleshop.pl. Podczas składania reklamacji wymagane jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, aktywny adres e-mail), numeru zamówienia oraz szczegółowo opisanego powodu reklamacji. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia reklamowanego produktu oraz niewłaściwego transportu.

O rozstrzygnięciu procesu reklamacji Klient zostanie powiadomiony tą samą drogą, którą przysłana została reklamacja. Chyba że zastrzeże inną formę kontaktu.

Reklamacja/gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń na skutek niewłaściwego transportu, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu, normalnych śladów użytkowania oraz śladów wynikających z naturalnych procesów starzenia się.

Okres gwarancji indywidualny dla każdego produktu. W ramach gwarancji Sklep zobowiązany jest do usunięcia wad produktu, a jeżeli jest to niemożliwe – dostarczyć nowy produkt pozbawiony jakichkolwiek usterek. Roszczenia z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

– regulaminy –

Pełny regulamin uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach online, w odnośniku: REGULAMIN.

– przepisy końcowe –

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Polish Pole Dance Federation. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie poleshop.pl posiadają ochronę prawno-autorską
 w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich wykorzystywać w żaden sposób bez zgody właściciela praw autorskich.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2019 roku, z wyłączeniem “przepisy dot. zajęć online”, które weszły w życie z dniem 31 marca 2020.