Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem, znajdującego się pod adresem URL: https://poleshop.pl/.
Sklep jest prowadzony przez Polish Pole Dance Federation pod adresem:
ul. Zwycięska 14E/4/5
53-033 Wrocław
NIP: 899 283 32 26 | REGON: 368 746 852.

Dane kontaktowe:
tel.: +48 609 430 001
e-mail: kontakt@poleshop.pl– postanowenia ogólne –

Użytkownik, zwany później również Klientem, przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zakupami zobowiązany jest do zapoznania się z naszym regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień. W przypadku braku wyrażenia zgody użytkownik nie może skorzystać ze sklepu internetowego poleshop.pl. Rozpoczęcie zakupów jest równoznaczne ze zgodą z naszym regulaminem i polityką prywatności. Do dokonywania zakupów w Sklepie Użytkownik musi posiadać aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej e-mail.

Ofertą handlową Sklepu jest asortyment dotyczący dyscypliny, jaką jest pole dance.

– definicje –

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.poleshop.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość, jak i pod adresem ul. Zwycięska 14E/4/5 53-033 Wrocław.
Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
Towar – produkt zakupiony przez Klienta

– wymogi techniczne –

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać dalej wymienione minimalne wymagania techniczne: aktywne łącze internetowe, włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorystyce produktów wynikających z indywidualnych ustawień sprzętu, na którym użytkownik przegląda stronę Sklepu.

– polityka prywatności –

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Polish Pole Dance Federation sp. z o.o. reprezentowana przez Agnieszkę Komorowską, adres: ul. Ołtaszyńska 92c/5, Wrocław, tel.: 609 430 001, e-mail: rocketwoman.poledancer@gmail.com.

Twoje dane osobowe chronione są z najwyższą starannością. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe, NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielania informacji drogą telefoniczną i elektroniczną oraz do zakupu wszystkich przedmiotów z naszego sklepu. Masz prawo do wglądu, zmiany lub do usunięcia swoich danych. Dane osobowe podawane przez Klienta wykorzystane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są przez sklep Poleshop.pl w celu realizacji zamówienia.

Podczas realizacji zakupów Klient zobowiązany jest do podania niżej wymienionych danych:

1. Imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy
2. Numer telefonu
3. Aktywny adres e-mail
4. Dane adresowe i dane adresowe do wysyłki
5. NIP (dla klientów – przedsiębiorców)

Adres podany do wysyłki może zostać przekazany firmom kurierskimi w celu dostarczenia zamówienia.

Niektóre obszary witryny poleshop.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Pliki Cookies można usunąć w ustawieniach przeglądarki.

– realizacja zamówenia –

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza na stronie Sklepu.

W celu złożenia zamówienia należy kolejno:
1. Wybrać produkt oraz jego parametry
2. Dodać produkt do Koszyka
3. Dokonać w Koszyku wyboru sposobu dostawy
4. Uzupełnić formularz zamówienia oraz metody płatności
5. Podsumować składanie zamówienia przyciskiem „kupuję i płacę”

Każdy Klient ma prawo do złożenia zamówienia po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.

Wszystkie ceny w sklepie są podane w PLN i zawierają w sobie podatek VAT. Cena wyświetla się w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia i wlicza cenę przesyłki.

Zamówienia można składać w dowolnym czasie, lecz w związku z dniami wolnymi ustawowo termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

Czas realizacji zamówienia jest liczony:
a)    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy od momentu otrzymania przelewu przez Sklep;
b)    w przypadku płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU od momentu uzyskania przez Sklep pozytywnej autoryzacji od operatora systemu;
c)    w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym od momentu otrzymania przez Sklep zamówienia.

Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta w przeciągu 30 dni roboczych: od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry lub od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

W przypadku zakupu produktów na zamówienie – czas realizacji zamówienia wynosi odpowiedni dla:
– plakatów – od 10 do 15 dni roboczych

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy InPost oraz Poczty Polskiej. Koszty przesyłki zostały wliczone w koszt produktu. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, a w przeciwnym razie Klient będzie poinformowany o wadzie produkcyjnej w opisie produktu.

Sklep ma prawo do nieprzyjęcia zamówienia, gdy ma wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta w formularzu. Sklep zastrzega sobie prawo do braku realizacji zamówienia, jeśli formularz wypełniony będzie niepoprawnie.

W przypadku nieobecności produktów na stanie objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Wówczas decyduje o realizacji zamówienia tj. czy zamówienie ma być częściowo realizowane, anulowane czy dostarczone w późniejszym terminie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w formularzu, w wyniku których przesyłka nie dociera do Klienta.

– płatność –

Płatność w naszym Sklepie może być realizowana na trzy sposoby:
1. Płatność przelewem
2. PayU
3. Gotówka (w przypadku odbioru osobistego)

– polityka zwrotów, reklamacji i gwarancji –

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi Konsumentami na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Nie mają zastosowania przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę w obecności kuriera czy zakupiony towar zgodny jest z treścią zamówienia oraz czy nie uległ uszkodzeniom. W przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego transportu należy sporządzić protokół szkód.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie praw konsumentów, towar zakupiony w sklepie poleshop.pl można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której Klient zakupił produkt lub produkty przecenione. Wówczas sklep nie przyjmuje zwrotów. Zwrot produktu lub produktów w regularnej cenie jest możliwy tylko jeśli produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot całości kosztów związanych z zamówieniem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwrot lub odstąpienie od umowy jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy produkt jest oryginalnie zapakowany oraz nie był używany. Dodatkowy warunek stanowi dowód zakupu.

W przypadku gdy produkt zawiera wady fabryczne lub jest niezgodny z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy zrealizować drogą elektroniczną przez e-mail kontakt@poleshop.pl lub listem poleconym na adres ul. Zwycięska 14E/4/5 53-033 Wrocław. Podczas składania reklamacji wymagane jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, aktywny adres e-mail), numeru zamówienia oraz szczegółowo opisanego powodu reklamacji. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia reklamowanego produktu oraz niewłaściwego transportu.

O rozstrzygnięciu procesu reklamacji Klient zostanie powiadomiony tą samą drogą, którą przysłana została reklamacja. Chyba że zastrzeże inną formę kontaktu.

Reklamacja/gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń na skutek niewłaściwego transportu, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu, normalnych śladów użytkowania oraz śladów wynikających z naturalnych procesów starzenia się.

Okres gwarancji indywidualny dla każdego produktu. W ramach gwarancji Sklep zobowiązany jest do usunięcia wad produktu, a jeżeli jest to niemożliwe – dostarczyć nowy produkt pozbawiony jakichkolwiek usterek. Roszczenia z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

– przepisy końcowe –

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Polish Pole Dance Federation. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie poleshop.pl posiadają ochronę prawno-autorską
 w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich wykorzystywać w żaden sposób bez zgody właściciela praw autorskich.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2019 roku, z wyłączeniem “przepisy dot. zajęć online”, które weszły w życie z dniem 31 marca 2020.